FAQ

04Co to jest skala MacAdama?

Produkowanie diod LED o identycznej temperaturze barwowej jest niemożliwe. Między innymi dlatego firmy produkujące diody LED wykorzystują grupowanie w tak zwany bin, zbiór składający się z diod LED o bardzo podobnych parametrach. Różnicę w kolorach pomiędzy poszczególnymi diodami LED opisuje się za pomocą elipsy MacAdama. Skalę MacAdama dzieli się na poziomy zależne od wielkości pola powierzchni elipsy. Kiedy większość ludzi nie zauważa bardzo niewielkich różnic pomiędzy kolorami, to takie źródła światła LED znajdują się w pierwszym poziomie MacAdama (1SDCM). Jeśli różnice kolorów są coraz większe, to numer poziomu zwiększa się. Przy czym pole powierzchni drugiej elipsy MacAdama (2SDCM) jest dwa razy większe niż pole pierwszej elipsy itd. Przykładowo różnice dla diod LED 3000K mogą dochodzić do ±30K dla 1SDCM. Natomiast dla poziomu 4SDCM, różnice powinny być mniejsze niż ±100K.