FAQ

12Czy moduły LED wymagają chłodzenia?

Większość modułów LED stałoprądowych, stałonapięciowych, a także część modułów Power LED z diodami LED o dużej mocy nie wymaga dodatkowego chłodzenia w postaci radiatora. Jednak należy pamiętać, aby zapewnić odpowiednią wentylacje modułom LED. Temperatura na punkcie kontrolnym Tc lub na środku płytki nie może przekraczać 70°C. W przypadku kiedy temperatura jest wyższa, konieczne jest zastosowanie radiatorów pasywnych bądź chłodzenia aktywnego. Natomiast w przypadku większości modułów 230V AC i niektórych innych modułów LED wymaga się zamontowania dodatkowego radiatora odprowadzającego nadmiar ciepła. Odpowiednio dopasowany radiatora powinien być w stanie odprowadzić nadmiar energii cieplnej. Radiatory pasywne charakteryzują się mniejszą sprawnością energetyczną niż chłodzenie aktywne, jednak nie wytwarzają żadnych dźwięków.