FAQ

16Jak łączyć moduły LED?

Sposób łączenia modułów LED zależy od ich konstrukcji. Jednak z reguły moduły LED CV stałonapięciowe  i na napięcie sieciowe 230V AC można łączyć wyłącznie równolegle. W przypadku szeregowego łączenia może dojść do uszkodzenia lub zniszczenia źródeł światła LED. Natomiast moduły LED CC stałoprądowe powinny być łącze szeregowo albo szeregowo-równolegle, ważne żeby w każdym szeregu była jednakowa liczba modułów o takich samych parametrach. Moduły LED CC i CV wymagają zastosowania zasilaczy LED, opcjonalnie dodatkowe sterowniki LED. Urządzenia te muszą być przystosowane do pracy z diodami LED. Moduły LED, zasilacze i sterowniki LED muszą być podłączone zgodnie z polaryzacją. Odwrotna polaryzacja jest bardzo niebezpieczna dla urządzeń elektronicznych na napięcie stałe.

A)                                                                                                         B)

                        

C)                                                                                                          D)

                                                         

A – Połącznie szeregowe modułów CC, B – Połączenie szeregowo-równolegle modułów CC

C i D – Połączenie równoległe modułów CV