Projekt

 
Tytuł projektu: 

Prace badawcze nad opracowaniem innowacyjnej lampy LED”


Beneficjent: CEZOS Sp. z o.o. Sp. komandytowa
Numer wniosku o dofinansowanie: RPPM.01.01.01-22-0034/17

 

Fundusz: Europejski​​ Fundusz​​ Rozwoju ​​Regionalnego
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś​ Priorytetowa: 01. Przedsiębiorstwa

Działanie:  01.01. Ekspansja przez innowacje
Poddziałanie: 01.01.01. Ekspansja przez innowacje - wsparcie dotacyjne (prace badawczo-rozwojowe)

Wartość​ projektu: 1 796 874,50 ​PLN
Wartość​ wydatków kwalifikowanych: 1 746 964,50 PLN
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1 339 584,10 PLN
 

Celem projektu jest opracowanie prototypowej lampy LED, w szczególności przeznaczonej do zastosowania przy produkcji roślin na wielkopowierzchniowych uprawach, wyposażonej w funkcjonalności dotychczas niedostępne na rynku.