Facebook Pixel Code
Nasza oferta Zamknij

Projekty EU

OPIS PROJEKTU

„Prace badawcze nad opracowaniem
innowacyjnej lampy LED”

Beneficjent: CEZOS Sp. z o.o. Sp. komandytowa
Numer wniosku o dofinansowanie: RPPM.01.01.01-22-0034/17


Fundusz: Europejski​​ Fundusz​​ Rozwoju ​​Regionalnego
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa: 01. Przedsiębiorstwa
Działanie: 01.01. Ekspansja przez innowacje
Poddziałanie: 01.01.01. Ekspansja przez innowacje - wsparcie
dotacyjne (prace badawczo-rozwojowe)
Wartość​ projektu: 1 796 874,50 ​PLN
Wartość​ wydatków kwalifikowanych: 1 746 964,50 PLN
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1 339 584,10 PLN

Celem projektu jest opracowanie prototypowej lampy LED, w szczególności przeznaczonej do zastosowania przy produkcji roślin na wielkopowierzchniowych uprawach, wyposażonej w funkcjonalności dotychczas niedostępne na rynku

 

 

POBIERZ PLIKI