Facebook Pixel Code
Our offer Close

EU Projects

Opis projektu

„PRACE BADAWCZE NAD OPRACOWANIEM
INNOWACYJNEJ LAMPY LED”

Beneficjent: CEZOS Sp. z o.o. Sp. komandytowa
Numer wniosku o dofinansowanie: RPPM.01.01.01-22-0034/17


FUNDUSZ: Europejski​​ Fundusz​​ Rozwoju ​​Regionalnego
PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020
OŚ PRIORYTETOWA: 01. Przedsiębiorstwa
DZIAŁANIE: 01.01. Ekspansja przez innowacje
PODDZIAŁANIE: 01.01.01. Ekspansja przez innowacje - wsparcie
dotacyjne (prace badawczo-rozwojowe)
WARTOŚĆ​ PROJEKTU: 1 796 874,50 ​PLN
WARTOŚĆ​ WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH: 1 746 964,50 PLN
DOFINANSOWANIE Z UNII EUROPEJSKIEJ: 1 339 584,10 PLN

Celem projektu jest opracowanie prototypowej lampy LED, w szczególności przeznaczonej do zastosowania przy produkcji roślin na wielkopowierzchniowych uprawach, wyposażonej w funkcjonalności dotychczas niedostępne na rynku.

 

 

Export expansion of Cezos

“Export expansion of Cezos on the markets of Europe and North America”

Beneficiary: CEZOS Sp. z o.o. Sp. komandytowa
Grant application number: POIR.03.03.03-22-0004/20-00


The project is funded from the European Funds within the Smart Growth Operational Programme 2014–2020, priority axis 3 Support for innovation in enterprises, Action 3.3 Support for promotion and internationalization of innovative enterprises, sub-measure 3.3.3 Support for SMEs in the promotion of product brands – Go to Brand.

Value of the project: 204,100 PLN
Co-financing of the project: 153 075,00 PLN

The aim of the project is to expand the Applicant’s products towards new markets and expand existing ones in the European Union, which is consistent with the long-term strategy of export and development of the company's operations.