Facebook Pixel Code
Our offer Close

EU Projects

Opis projektu

„PRACE BADAWCZE NAD OPRACOWANIEM
INNOWACYJNEJ LAMPY LED”

Beneficjent: CEZOS Sp. z o.o. Sp. komandytowa
Numer wniosku o dofinansowanie: RPPM.01.01.01-22-0034/17


FUNDUSZ: Europejski​​ Fundusz​​ Rozwoju ​​Regionalnego
PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020
OŚ PRIORYTETOWA: 01. Przedsiębiorstwa
DZIAŁANIE: 01.01. Ekspansja przez innowacje
PODDZIAŁANIE: 01.01.01. Ekspansja przez innowacje - wsparcie
dotacyjne (prace badawczo-rozwojowe)
WARTOŚĆ​ PROJEKTU: 1 796 874,50 ​PLN
WARTOŚĆ​ WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH: 1 746 964,50 PLN
DOFINANSOWANIE Z UNII EUROPEJSKIEJ: 1 339 584,10 PLN

Celem projektu jest opracowanie prototypowej lampy LED, w szczególności przeznaczonej do zastosowania przy produkcji roślin na wielkopowierzchniowych uprawach, wyposażonej w funkcjonalności dotychczas niedostępne na rynku.

 

 

DOWNLOAD